”Vi hanterar alla personuppgifter enligt anvisningarna i GDPR.

Detta gäller för Råddehults Lägergård. Vi vill informera om att vi har ett register med namn, adress och telefonnummer över gårdens gäster och kommer inte att säljas eller lämnas ut för andra ändamål än till gårdens egen interna adiministration.”