Integritetspolicy

 

Vilken information samlas in?

Råddehult lägergård samlar in information från dig när du e-postar oss eller gör en bokning. Vid beställning blir du ombedd att ange namn, e-post, postadress, telefonnummer etc.

 

Vem hanterar uppgifterna?

Ansvarig för att hantera informationen är styrelsen för Råddehults lägergård.

 

Varför ska uppgifterna samlas in?

  • Uppgifter du anger i ett kontaktformulär används för att besvara och hantera din förfrågan.
  • Uppgifter du anger vid bokning används för att hantera din beställning, och skicka information som rör din beställning.
  • Uppgifterna sparas bara så länge vi har en affärsrelation och behålls endast i enlighet med bokföringslagen.

För ändring eller radering av de uppgifter som vi kan tänkas ha om dig, vänligen sänd epost till tidigare kontakt.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Ingen känslig information lagras.

 

Avslöjas någon information till utomstående?

Vi säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att bedriva vår verksamhet, eller ge service till dig, så länge dessa parter är överrens om att hålla denna information konfidentiell, i enlighet med våra ingångna avtal och innehållet i denna policy.

 

Ändringar

Om vi beslutar att ändra i denna integritetspolicy kommer vi att endast publicera dessa ändringar på denna sida.

 

Senast uppdaterad 2018-08-22